Inventaris van de werkdocumenten

De werkdocumenten behandelen volgende thema’s:

Nummer

Laatste versie

Archief

Doc 01

Nationale tenuitvoerleggingsmaatregelen van de Verdragen van Genève en de Aanvullende Protocollen

Archief

Doc 02

Aanwijzing en opleiding van deskundig personeel

Archief - 09/03

Doc 03

Juridische raadgevers in de strijdkrachten

Archief - 06/03

Doc 04

Verspreidingen van de Conventies van Genève en de Aanvullende Protocollen

Archief - 09/04

Doc 05

Beteugeling van de ernstige inbreuken

Archief

Doc 06

Maatregelen in verband met de andere inbreuken

Archief

Doc 07

​Verplichtingen van de commandanten

Archief - 06/02

Doc 08 - 09

Rechtshulp en uitlevering

Archief

Doc 10

Erkenning van de bevoegdheid van de internationale commissie voor feitenonderzoek

Archief - 03/02

Doc 11

Werking van de internationale commissie voor feitenonderzoek

Archief

Doc 12

Bescherming van geneeskundige formaties

Archief - 09/04

Doc 13

Plaatsbepaling van vaste geneeskundige formaties

Archief

Doc 14

Opnrichten van hospitalisatiegebieden en -plaatsen

Archief

Doc 15

Gebruik van het embleem en van de benaming van het Rode Kruis,Rode Halve Maan en Rode Leeuw en Zon

Archief

Doc 16

Algemene bescherming van de geneeskundige taakvervulling

Archief - 09/04

Doc 17

Identificatie van het burgerlijk geneeskundig en geestelijk personeel

Archief

Doc 18

Hospitaalschepen en kustreddingsboten - andere geneeskundige schepen en vaartuigen

Archief

Doc 19

Geneeskundige luchtvaartuigen - identificatie – kennisgeving

Archief

Doc 20

Vermisten - opsporing - registratie en mededeling van informatie

Archief

Doc 21

Nationaal inlichtingenbureau

Archief

Doc 22

Repatriëring van stoffelijke overschotten - gravendienst

Archief

Doc 23

Studie van de verenigbaarheid van nieuwe wapens met het internationaal recht

Archief - 06/02

Doc 24

Vaststelling van de hoedanigheid van lid van de strijdkrachten - identificatie - kennisgeving

Archief - 09/02

Doc 25

Gerechtelijke procedures betreffende de vaststelling van de status van krijgsgevangene

Archief

Doc 26

Noodzakelijke maatregelen voor de toepassing van de IIIde Conventie van Genève

Archief

Doc 27

Bescherming van culturele goederen en plaatsen van eredienst

Archief - 11/04

Doc 28

Werken en installaties die gevaarlijke krachten bevatten

Archief

Doc 29

Voorzorgen tegen de gevolgen van aanvallen

Archief

Doc 30

Plaatsen en zones onder speciale bescherming

Archief

Doc 31 a

Civiele bescherming - definities en toepassingsgebied

Archief - 11/04

Doc 31 b

Civiele bescherming - algemene bescherming – identificatie - beëindiging van de bescherming

Archief

Doc 31 c

Civiele bescherming - leden van de stijdkrachten en de ingedeelde militaire eenheden in de organismen van de civiele bescherming

Archief

Doc 32

Gezinshereniging

Archief

Doc 33

Fundamentele waarborgen

Archief

Doc 34

Internering van burgers

Archief

Doc 35 a

Internering van krijgsgevangenen - krijgstuchtelijke straffen

Archief

Doc 35 b

Internering van krijgsgevangenen - strafrechterlijke sancties

Archief

Doc 36

Bescherming van vrouwen

Archief

Doc 37

Bescherming van kinderen - bijzondere bepalingen

Archief

Doc 38

Bescherming van kinderen - niet-deelneming aan de vijandelijkheden

Archief

Doc 39

Bescherming van kinderen - arrestaties - gevangenschap - internering - doodstraf

Archief

Doc 40

Juridische controle van de reglementen die bij de Krijgsmacht van toepassing zijn

Archief

Doc 41

Evacuatie van kinderen

Archief

Doc 42

Maatregelen ter bescherming van de journalisten – identiteitskaart

Archief - 12/04

Doc 43

Werkzaamheden van het Rode Kruis en andere humanitaire hulporganisaties bij gewapende conflicten

Archief

Doc 44a

Internationale ad hoc straftribunalen

Archief

Doc 44b

Internationaal Strafgerechtshof

Archief