De activiteitenverslagen

De Commissie stelt jaarlijks een verslag van de werkzaamheden op waarin, indien daarvoor redenen bestaan, besluiten en voorstellen van algemene aard zijn vervat.

Zodra het verslag is aangenomen, zendt de Commissie het toe aan alle in de Commissie vertegenwoordigde Ministers alsook aan de wetgevende vergaderingen van de federale staat, de Gemeenschappen en de Gewesten van het Koninkrijk.

Vanaf 2016 zijn deze rapporten openbaar.