Werkdocumenten

Crédit : Paskee/Shutterstock

Van 1987 tot 1997 verwezenlijkte de Commissie een belangrijke opdracht waarbij voor de betrokken ministers een inventaris werd opgesteld van 47 nationale uitvoeringsmaatregelen die noodzakelijk zijn voor een effectieve toepassing van de vier Verdragen van Genève van12 augustus 1949 en de twee Aanvullende Protocollen van 8 juni 1977.

Deze werkdocumenten van de Commissie, met betrekking tot de nationale uitvoeringsmaatregelen van het internationaal humanitair recht, werden gebundeld en gepubliceerd in 1997 naar aanleiding van de 10de verjaardag van de Commissie. In 2005 werden deze documentent geactualiseerd en opnieuw gebundeld. Ze zijn het voorwerp van permanente herziening.