Voorstelling

De Interministeriële Commissie voor Humanitair Recht werd in 1987 opgericht in navolging van de ratificatie door België van de twee Aanvullende Protocollen van 1977 bij de Verdragen van Genève. De Commissie wordt vandaag erkend als een onmisbaar orgaan om de Belgische autoriteiten te ondersteunen bij de verspreiding, implementatie en de ontwikkeling van internationaal humanitair recht.