Activiteiten van de I.C.H.R.

Werkdocumenten

Van 1987 tot 1997 verwezenlijkte de Commissie een belangrijke opdracht waarbij voor de betrokken ministers een inventaris werd opgesteld van 47 nationale uitvoeringsmaatregelen die noodzakelijk zijn voor een effectieve toepassing van de vier Verdragen van Genève van12 augustus 1949 en de twee Aanvullende Protocollen van 8 juni 1977.

Evenementen

De Commissie organiseert regelmatig verschillende evenementen rond diverse onderwerpen van het internationaal humanitair recht. Deze evenementen kunnen de vorm aannemen van een academische zitting, een seminarie of een studiedag. Doel ervan is het bevorderen en ontwikkelen van het internationaal humanitair recht, zowel bij het grote publiek als bij deskundigen.

Raadgevende adviezen

De Commissie, als adviesorgaan van de regering inzake internationaal humanitair recht, maakt regelmatig, op eigen initiatief of op vraag van de regering, adviezen over in verschillende vormen: aanbevelingen, ontwerpen van voorontwerpen van wet, ontwerpen van verslagen voor internationale instellingen,...

Deelname aan conferenties

no content

Activiteitenverslagen

Jaarlijks bezorgt de Commissie aan de voogdijminister, de Minister van Buitenlandse Zaken, de voogdijminister, een verslag over de activiteiten van het werkjaar.