Raadgevende adviezen

De Commissie, als adviesorgaan van de regering inzake internationaal humanitair recht, maakt regelmatig, op eigen initiatief of op vraag van de regering, adviezen over in verschillende vormen: aanbevelingen, ontwerpen van voorontwerpen van wet, ontwerpen van verslagen voor internationale instellingen,...

Deze worden meestal uitgewerkt door de werkgroepen en, na eventuele aanpassing en goedkeuring door de plenaire Commissie, overgemaakt aan de voogdijminister en de betrokken ministers voor verdere opvolging. Aangezien deze verslagen niet openbaar zijn, verwijzen de links hieronder naar de officiële documenten waaraan de Commissie een bijdrage geleverd heeft.

We vermelden in het bijzonder:

A. De Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maan Conferenties

B. De uitwerking van voorstellen van voorontwerpen van wet betreffende het internationaal humanitair recht

C. Het opstellen van verslagen