Studiedag "Van Rome tot Kampala, de eerste twee amendementen van het Statuut van Rome" - Brussel

05 Juni 2012

Op 5 juni 2012 heeft de ICHR, naar aanleiding van de tiende verjaardag van de inwerkingtreding van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof en van de tweede verjaardag van de Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome, een internationale studiedag georganiseerd. Deze studiedag met als titel "Van Rome tot Kampala, de eerste twee amendementen van het Statuut van Rome" heeft meer dan honderd deskundigen met verschillende achtergronden samengebracht.

Om de Handelingen van deze studiedag te bestellen: From Rome to Kampala, the first 2 amendments to the Rome Statute (enkel in het Engels).

Raadpleeg het programma van het colloquium.