Studiedag Fact-finding Mechanisms and International Humanitarian Law – Brussel

02 Juni 2015

Op 2 juni 2015 heeft de ICHR, in samenwerking met het Engelse Foreign and Commonwealth Office, een studiedag georganiseerd over feitenonderzoek met betrekking tot het internationaal humanitair recht ("Fact-finding Mechanisms and International Humanitarian Law"). Het doel van deze studiedag, waar meer dan 100 personen aan deelnamen, was het bevorderen van de uitwisseling tussen nationale deskundigen, vertegenwoordigers van internationale organisaties, deskundigen uit de academische wereld en leden van niet-gouvernementele organisaties. Er werd nagegaan op welke wijze de mechanismen van het feitenonderzoek als hulpmiddel voor de versterking van de eerbiediging van het internationaal humanitair recht verbeterd kunnen worden.

De notulen van deze studiedag zijn beschikbaar in het Engels.