Conferentie over oorlog in steden: Op zoek naar concrete oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen” – Brussel

25 April 2019

Op 25 april 2019 hebben de Interministeriële Commissie voor Humanitair Recht, het Belgische Rode Kruis en het ICRK, met de steun van het Belgisch Genootschap voor Internationaal Recht (B.G.I.R.), een conferentie georganiseerd over oorlog in steden in het Residence Palace (Brussel).

Eeuwenlang werden gewapende conflicten voornamelijk uitgevochten op uitgestrekte slagvelden. Nu spelen gewapende conflicten zich bijna altijd in steden af. Stadscentra en woonwijken zijn de slagvelden en frontlinies van deze eeuw geworden. Oorlogvoering in stedelijke gebieden is per definitie complex en creëert grote uitdagingen voor de uitvoering van de regels en beginselen van het internationaal humanitair recht. De burgerbevolking wordt ook zwaar op de proef gesteld. De onophoudelijke gevechten leiden tot een groot aantal doden en gewonden onder de burgers en tot traumatische stress. Mensen moeten noodgedwongen hun huizen verlaten, essentiële infrastructuur voor de werking van gemeenschappen wordt beschadigd of vernietigd, en de toegang tot humanitaire hulp wordt vaak belemmerd of zelfs geweigerd, waardoor mensen de meest essentiële goederen en diensten ontberen.

Om concrete oplossingen te vinden voor de uitdagingen van hedendaagse stedelijke conflicten, wensten de organisatoren van de conferentie de volgende vier onderwerpen te bespreken:

- Oorlog in steden: situering;

- Concrete uitvoering van het voorzorgsbeginsel bij stedelijke conflicten;

- Juridische en operationele uitdagingen in verband met oorlogsmethoden en -middelen bij stedelijke conflicten;

- Uitdagingen van hedendaagse stedelijke conflicten wat betreft humanitaire acties.

Deze conferentie heeft meer dan 120 inschrijvers van 32 verschillende nationaliteiten bijeengebracht waaronder nationale deskundigen, vertegenwoordigers van Europese en internationale organisaties, deskundigen uit de academische wereld en leden van niet-gouvernementele organisaties. De handelingen van de conferentie zijn gepubliceerd in The Military Law and the Law of War Review / Revue de Droit Militaire et de Droit de la Guerre (enkel in het Engels): https://www.elgaronline.com/view/journals/mllwr/58-2/mllwr.2020.58.issue...

Een samenvatting van de conferentie is reeds beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.