Conferentie “Geactualiseerde Commentaar van het ICRK bij het Eerste Verdrag van Genève: Focus op 60 jaar praktijk” - Brussel

29 September 2017

Op 29 september 2017 hebben de Interministeriële Commissie voor Humanitair Recht, het Belgische Rode Kruis en het ICRK, met de steun van het Belgisch Genootschap voor Internationaal Recht (B.G.I.R.), een conferentie georganiseerd over de geactualiseerde Commentaar van het ICRK bij het Eerste Verdrag van Genève.

Sinds de goedkeuring ervan in 1949 zijn de Verdragen van Genève op de proef gesteld en is de manier waarop ze in de praktijk worden toegepast en geïnterpreteerd aanzienlijk geëvolueerd. Om deze evolutie uiteen te zetten en geactualiseerde interpretaties te verstrekken, heeft het Internationale Rode Kruiscomité (ICRK), samen met een team van deskundigen, een groot project opgestart met het oog op de actualisering van de Commentaren bij de Verdragen.

Het eerste luik van dit ambitieuze project, “de geactualiseerde Commentaar bij het Eerste Verdrag van Genève ter verbetering van het lot van de gewonden en zieken bij de legers te velde”, werd voorgesteld tijdens deze conferentie. Hierbij werden enkele belangrijke onderwerpen behandeld zoals de draagwijdte van de verplichting om het humanitair recht na te leven en te doen naleven, de classificatie van (zowel internationale als niet-internationale) conflicten, de bescherming van gewonden en zieken tijdens internationale en niet-internationale gewapende conflicten en de uitvoering van de Verdragen van Genève, met inbegrip van de verspreiding en de strafrechtelijke aspecten – evolutie en nieuwigheden.

Deze conferentie heeft meer dan 100 deelnemers van 31 verschillende nationaliteiten bijeengebracht waaronder nationale deskundigen, vertegenwoordigers van Europese en internationale organisaties, deskundigen uit de academische wereld en leden van niet-gouvernementele organisaties.

De handelingen van de conferentie werden gepubliceerd in The Military Law and the Law of War Review / Revue de Droit Militaire et de Droit de la Guerre (enkel in het Engels)

Een samenvatting van de conferentie is beschikbaar in het Frans, Nederlands en Engels.

Raadpleeg het programma van de conferentie