Colloquium “Bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict” - Brussel

12 December 2013 t/m 13 December 2013

Op 12 en 13 december 2013, in de aanloop naar het jaar 2014 waarin de herdenking plaatsvond van de 60ste verjaardag van het Verdrag van ’s-Gravenhage van 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict en van het Eerste Protocol bij dat Verdrag, alsook de 15de verjaardag van het Tweede Protocol van 1999 bij dat Verdrag, en in het kader van het Belgische Voorzitterschap van het Intergouvernementeel Comité voor de bescherming van cultuurgoederen in geval van een gewapend conflict, ingesteld door dat Tweede Protocol, heeft de ICHR in het Egmontpaleis een internationaal colloquium georganiseerd over de uitvoering van dit tweede Protocol van 1999. Dankzij dit colloquium, dat plaatsvond met de steun van tal van openbare en particuliere instellingen, was het mogelijk om, samen met de meer dan 130 internationale deelnemers, een beeld te schetsen van de grote uitdagingen die de Staten op nationaal en internationaal vlak moeten aangaan.

Raadpleeg het programma van het colloquium.